Copyright © Tan khang, Designed by tankhang.com.vn

Địa chỉ: 64 – Hồ Xuân Hương, Q.Ngũ Hành Sơn,  TP.Đà Nẵng
Điện thoại : 0511.3956796; Fax: 0511.3956696; Email: dodinhdung@tankhang.com.vn 
Website: www.tankhang.com.vn